RSS
czwartek, 23 lutego 2012

W naszej gminie mieszka wielu uzdolnionych artystów!

 

 

 

 

 

 

18:10, radek1305
Link Dodaj komentarz »

Nasza Gmina słynie również z lokalnych wypieków i dań,które zachwycą nawet największych smakoszy!!

 

 

 

 

 

17:56, radek1305
Link Dodaj komentarz »

Dlaczego Warto odwiedzić naszą gminę:

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

Tagi: galeria
17:37, radek1305
Link Dodaj komentarz »

Dzierżoniów (do 1946 Rychbach, niem. Reichenbach im Eulengebirge) – miasto i gmina miejska w południowo-zachodniej Polsce, na Śląsku (Dolnym Śląsku), w województwie dolnośląskim. Siedziba władz powiatu dzierżoniowskiego, władz miasta Dzierżoniowa oraz władz wiejskiej gminy Dzierżoniów. Położone w Kotlinie Dzierżoniowskiej, nad rzeką Piławą.

W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa wałbrzyskiego. Obecna, polska nazwa miasta, nadana na cześć Jana Dzierżonia – śląskiego pszczelarza.

Według danych z 30 czerwca 2010 miasto liczyło 34 022 mieszkańców.

 

Zabytki:

 

 • Ratusz – wybudowany w XIII w. jako dom handlowy i centrum kupieckie. Od 1337 siedziba władz miejskich. W latach 1872-1875 gruntownie przebudowany.
 • Wieża ratuszowa – pozostałość po starym średniowiecznym ratuszu. Pełniła wtedy rolę strażnicy i punktu obronnego. Dziś jest punktem widokowym, skąd można podziwiać panoramę miasta i okolic.
 • Kościół św. Jerzego – wybudowany według legendy za czasów księcia Bolesława Kędzierzawego w 1159, faktycznie około roku 1230. W 1338 przekazany przez księcia Bolka II zakonowi rycerskiemu joannitów. Przebudowany w okresie XV-XVI w.
 • Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP – wybudowany w pocz. XIV w. przez zakon augustianów-eremitów.
 • Kościół Maryi Matki Kościoła – klasycystyczny kościół wybudowany w latach 1795-1798 według projektu architekta Carla Gottharda Langhansa.
 • Kościół Świętej Trójcy – wybudowany w XIII w. jako kaplica cmentarna. Przebudowany po pożarze w XIX w.
 • Kaplica grobowa rodu Sadebecków – wzniesiona w 1805 przez patrycjuszowski ród Sadebecków, jako centrum cmentarza ewangelickiego. Ma postać rotundy.
 • Mury obronne – wzniesione pod koniec XIII w. na polecenie księcia świdnickiego Bolka II. Wzmocnione basztami i półbasztami łupinowymi. Po wojnie husyckiej dobudowano mury zewnętrzne, tworząc w ten sposób pas zieleni (międzymurze). W XVIII w. częściowo zlikwidowane.
 • Synagoga w Dzierżoniowie – synagoga wybudowana w 1870 r.17:17, radek1305
Link Dodaj komentarz »

Park Krajobrazowy Park Gór Sowich:

 

Obszar Masywu Gór Sowich, Powierzchnia parku na terenie gminy wynosi 326,04 ha, przy ogólnej powierzchni parku 8140,67 ha. Obejmuje swoimi granicami najwyższą część Sudetów Środkowych z główną kulminacją Wielką Sową Park utworzony w celu zachowania przyrodniczych, kulturowych i estetycznych walorów masywu Gór Sowich, oraz dla stworzenia przybywającym do parku godziwych warunków do wypoczynku rekreacji. Góry Sowie zostały wyznaczone jako specjalny obszar ochrony siedlisk – Ostoja Nietoperzy Gór Sowich w ramach Europejskiej Sieci Natura 2000.


 

Ślężański Park Krajobrazowy:

Obszar Masywu Ślęży, Obecnie północna część gminy Dzierżoniów położona jest w obszarze Ślężańskiego Parku Krajobrazowego oraz jego otuliny. W granicach otuliny położone są następujące miejscowości Jędrzejowie, i Książnica oraz północna część miejscowości Kiełczyn. Całkowita powierzchnia parku wynosi 8190 ha. Powierzchnia otuliny wynosi 7450 ha. Masyw Ślęży i Wzgórza Kiełczyńskie zostały wyznaczone jako specjalne obszary ochrony siedlisk w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.


ZESPOŁY PAŁACOWO - PARKOWE:

 

Zespół pałacowo-parkowy w Nowiźnie:

 Zespół pałacowo-parkowy Obiekt wybudowano na planie nieregularnym, a jego kubatura to niespełna 8500 m3. Jest zbudowany z cegły z niewielkimi dodatkami kamienia, posiada dwie, miejscami trzy kondygnacje i kryty jest dachami dwuspadowymi.W pałacu przebywał Fryderyk Wilhelm III - król pruski, który miał tutaj swoją główną kwaterę w roku 1813. Obok pałacu jest wielki park, utworzony na początku XIX wieku. Zespół pałacowo-parkowy w Roztoczniku:

Pałac jest efektem przebudowy poprzedniego na początku XIX w., kiedy to zyskał neobarokowy styl. Układ pałacowo-parkowy zlokalizowany jest na północnej stronie wsi. W skład zespołu wchodzi: pałac, dwa stawy i rozległy park. 

 

 

KOŚCIOŁY:

Kościół p.w. św. Jadwigi w Ostroszowicach:

Kościół p.w. Św. Jadwigi o tradycjach późnogotyckich z lat 1592-1600. Kościół został gruntownie przebudowany w XIX- XX w. Wewnątrz budowli zachowały się między innymi renesansowa chrzcielnica z XVI w. oraz dwa ołtarze barokowe z XVII I XVIII w.
Kościół p.w. NM Panny (sanktuarium maryjne) w Kiełczynie:

Kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny z początku XIII w. przebudowany w latach 60 XX w. po pożarze proponuje się zwrócić uwagę na barokowy ołtarz główny, ambonę z rzeźbami ewangelistów, kamienną chrzcielnicę, obraz Boga Ojca z XVIII w. oraz rzeźba Matki Boskiej Łaskawej z Dzieciątkiem z XVI w. Ostatnio uznany jako Sanktuarium Maryjne. pałac z XVIII w.


 

Zamki i dwory:

 

Średniowieczny zamek w Owieśnie:

Zamek (zamek w ruinie) wzniesiono na przełomie XIV i XV w. z inicjatywy Siegemunda von Pogrella, starosty księstwa świdnicko-jaworskiego. Okolica należała do tego rodu już w XIII w.Zamek powstał na planie koła, otoczony był fosą, a nad całością górowała wysoka wieża.Zespół Dworski w Jędrzejowicach:

 

Zespół dworski pochodzi z początków XIX w. , aczkolwiek sam dwór powstał wcześniej, być może koło 1625 r. Z tego roku pochodzi bowiem wzmianka o folwarku należącym do Hansa von Logau i dworze zarządcy. Istnieją też informacje o remoncie z pocz. XVIII w. (1703 r) dokonanego przez ówczesnego właściciela majątku Ernsta von Frankenberga. Obecne założenie składa się z murowanego dworu i zabudowań gospodarczych z tego okresu.
Tagi: zabytki
16:57, radek1305
Link Dodaj komentarz »

 

Ziemie, na których położona jest Gmina Dzierżoniów ze względu na swoje położenie od dawna włączone były w burzliwy nurt historii Dolnego Śląska. Osadnictwo na tych terenach sięga czasów prehistorycznych, a w VIII - IX wieku naszej ery powstaje gęsta sieć osad i grodów należących do Ślężan. Przez pewien czas panowanie nad tymi terenami rozciągnęło państwo wielkomorawskie, a później weszły one w skład królestwa czeskich Prawyśtidów. Jednak już w X wieku obszar ten zostaje włączony do młodego państwa polskiego. W X - XII wieku zaczęły powstawać ogromne grody broniące południowej granicy Polski.

Dzieje ziem rejonu Dzierżoniowskiego ściśle były związane z dworami książąt panujących na Śląsku. Generalnie losy gminy związane były z Księstwem Wrocławskim, a od XIV w. Z Księstwem Świdnickim. Przez krótki czas Dzierżoniów i okolice należały do Księstwa Ziębickiego. Pomocny obszar gminy, czyli wsie Tuszyn i Książnice, stały się na mocy układu zawartego przez księcia wrocławskiego i biskupa Wrocławia - ziemiami biskupimi. Pod koniec XIV wieku po śmierci żony Bolka II Świdnickiego, ziemie te przeszły pod panowanie władców czeskich, a od 1526 r. ziemie dzierżoniowskie wraz z całym Śląskiem przechodzą pod panowanie Habsburgów.

Okres nowożytny zaznaczył się silnymi konfliktami religijnymi i społecznymi. Prawdziwa klęska spadła na region wraz z wybuchem wojny 30-letniej (1618 - 1648). W Dzierżoniowie zmieniają się oddziały obu walczących stron: katolickiej i protestanckiej. Akt zemsty, kontrybucje, rekwizycje niszczą miasto i w ten sposób zostaje gwałtowanie zahamowany rozwój Dzierżoniowa. W XVIII w. tereny te są targane przez Wojny Śląskie (Austria - Prusy), wynikiem czego Dzierżoniów zamienia się w garnizon Pruski.

Pomimo niszczących działań wojennych, silnej germanizacji, udaje się zachować ślady Polskości objawiające się w nazewnictwie, obyczajach, wierzeniach. W 1813 r. w Dzierżoniowie miało miejsce wydarzenie na skalę europejską, doszło do podpisania traktatu zmierzającego do przeciwstawienia się Napoleonowi. Druga połowa XIX w. to rozkwit przemysłu z dominacją rolnictwa. Zakończenie II wojny światowej to powrót Ziemi Dzierżoniowskiej do Polski.

Te uwarunkowania historyczne sprawiły, że aktualnie ludność tego rejonu stanowią nacje napływowe z Polski centralnej i repatriacji ze wschodu.Gmina Dzierżoniów:

 

      

Gmina Dzierżoniów na mapie Polski:

 

Położona na terenie Przedgórza Sudeckiego Gmina Dzierżoniów znajduje się w malowniczej kotlinie pomiędzy Masywem Ślęży, Wzgórzami Kiełczyńskimi i Górami Sowimi.

 

Zajmuje obszar 141 km2 w terenie urozmaiconym pod względem ukształtowania powierzchni.


16:09, radek1305
Link Dodaj komentarz »

Gmina Dzierżoniów – gmina wiejska w województwie dolnośląskim, w powiecie dzierżoniowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w  województwie wałbrzyskim.

Siedziba władz gminy to Dzierżoniów.

Według danych z 30 czerwca 2007 gminę zamieszkiwało 9372 osób.

 

Struktura powierzchni:

Według danych z roku 2002 gmina Dzierżoniów ma obszar 142,05 km², w tym:

 • użytki rolne: 79%
 • użytki leśne: 15%

Gmina stanowi 29,67% powierzchni powiatu.

Demografia

Dane z 30 czerwca 2004:

OpisOgółemKobietyMężczyźni
jednostka osób  % osób  % osób  %
populacja 9461 100 4805 50,8 4656 49,2
gęstość zaludnienia
(mieszkańcy/km²)
66,6 33,8 32,8

Miejscowości:

Sołectwa (15)
Dobrocin, Jędrzejowice, Jodłownik, Kiełczyn, Książnica, Mościsko, Myśliszów, Nowizna, Ostroszowice, Owiesno, Piława Dolna, Roztocznik, Tuszyn, Uciechów, Włóki
Pozostałe miejscowości
Albinów, Borowica, Byszów, Dębowa Góra, Dobrocinek, Kietlice, Kołaczów, Marianówek, Wiatraczyn.